Indo-European Lexicon

Latvian Reflex Index

Below we list 388 unique Latvian reflex spellings (words and affixes) in an alphabetic order suitable for the language family. Every spelling is linked to one or more pages, each showing a Proto-Indo-European etymon from which the reflex is derived along with other reflexes (in Old Irish or other languages) derived from the same PIE etymon. A multi-morpheme reflex may, like English werewolf, be derived from multiple PIE etyma; or a single spelling may, like English bear or lie, represent multiple reflexes derived from different PIE etyma.

Use the search bar to filter the reflexes displayed.

Search: (tips for searching)
Latvian reflex index
Reflex Etyma
àuns óu̯i-s
ābols ā̆bel-
àu 1. au-
abi ambhi
acs ok-
acupedius 2. pē̆d-
aizbēgt bheg-
aizbēgu bheg-
aizbraucu bhreu-k̑-
aizbraukt bhreu-k̑-
aizvien g̑hō
akna i̯ē̆k-r̥(t-)
akrims 2. ak̑-
allus alu-
apjožu i̯ō[u]s-
apjozt i̯ō[u]s-
apjozu i̯ō[u]s-
apkampju kap-
apkampt kap-
apkampu kap-
apmierināju 7. mēi-
apmierināt 7. mēi-
apmierinu 7. mēi-
apsa apsā
apsedzu 2. seg-
apsegt 2. seg-
apvārdoju 6. u̯er-
apvārdot 6. u̯er-
ap epi
arvien 3. e-
ar 4. ar
asara dak̑ru-
asins ē̆s-r̥(g)
astôtais ok̑tō(u)
astuôni ok̑tō(u)
atloks lenk-
atšļūcu (s)leug-
atšļūkt (s)leug-
atstāju stā-
atstāt stā-
aúgsts au̯eg-
aûgt au̯eg-
aũ 1. au-
augsts au̯eg-
austrums au̯es-
aust au̯es-
bàrda bhardhā
balināju 1. bhel-
balināt 1. bhel-
balinu 1. bhel-
balti 1. bhel-
balts 1. bhel-
baũslis bheudh-
ba 2. bhē̆
bērns 1. bher-
bẽrt 1. bher-
bebris 5. bher-
bet 1. b(h)e
bìezs bheng̑h-
bieza bheng̑h-
biju bheu-
bite bhei-
blenst bhlendh-
bràlis bhrā́ter-
brèkt bhereg-
būt bheu-
četri ketu̯er-
caur 6. skēu(-t)-
cętur̃tais ketu̯er-
celis 1. kel-
dãrva deru-
danga dhem-
dęgu dhegh-
dêju dhē(i)-
dēju 2. dhē-
dẽle dhē(i)-
dēls dhē(i)-
dèt 2. dhē-
dêt dhē(i)-
debess 2. enebh-
desmitais dek̑m̥
desmits dek̑m̥
devîtais e-neu̯en
devini e-neu̯en
dìena 1. dei-
dīle dhē(i)-
dievins 1. dei-
dievs 1. dei-
diezêt dheig̑h-
dilstu 3. del-
dilt 3. del-
dilu 3. del-
divi du̯ō(u)
dūlāgs 4. dheu-
dũmals 4. dheu-
dūms 4. dheu-
dùre 1. der-
dûris 1. der-
dũru 1. der-
dùrvis dhu̯ē̆r-
dur̃ns 4. der-
dur̃t 1. der-
duŕu 1. der-
duris dhu̯ē̆r-
dvìnis du̯ō(u)
dzìmt gā-
dzìt 2. ghen(-ə)-
dzît 3. gei̯-
dzièstu gei̯ə-
dzimstu gā-
dzimu gā-
dzir̃navas 2. ger-
dzirdēju 4. ger(ə)-
dzirdēt 4. ger(ə)-
dzirdu 4. ger(ə)-
ēna 4. ā̆i-
ẽrcis arqu-
ēskāt 1. ais-
êst ed-
esmu bheu-
es eg̑-
gads ghedh-
gaîlêt ghoilo-s
gails ghoilo-s
galotne 1. gel-
gandrīz 1. ghen-
gar̃ds 1. g̑her-
garš gher-
glaudât ghleu-
gotiņa gou-
grâbt 1. ghrebh-
graûds 2. ghrēu-
greblis 2. ghrebh-
grebt 2. ghrebh-
gremst 2. ghrem-
gribēju ghreib-
gribēt ghreib-
gribu ghreib-
gùmstu gem-
gūnu gou̯ə-
gùodât ghedh-
gùods ghedh-
gùovs gou-
gùrste 1. ger-
gũt gou̯ə-
īlęns ēlā
iekš 1. en
ilgi 5. del-
izklausīju 1. k̑leu-
izklausīt 1. k̑leu-
izklausu 1. k̑leu-
izmaucu 2. meug-
izmaukt 2. meug-
izsabijājos bhōi-
izsabijāties bhōi-
jàu 3. e-
jaûns 3. i̯eu-
jaudāju 4. i̯eu-
jaudāt 4. i̯eu-
jauna 3. i̯eu-
ja 3. e-
kāda ko-
kārts 4. (s)ker-
kāsẽju kās-
kãsêt kās-
kãsulis kās-
kā 2. kai
kaîls 1. kai-
kal’uôt 6. kel-
kaltēju 3. (s)kel-
kaltēt 3. (s)kel-
kas ko-
katrs ko-
kaũls kau-l-
kavēt 1. keu-
ka 2. kai
klàusît 1. k̑leu-
kodīju 2. ken-
kodīt 2. ken-
kodu 2. ken-
kokle kan-
krants kert-
krasts kert-
krekls 1. krek-
kruvesis 1. kreu-
kur ko-
ļaudis 1. leudh-
labs labh-
laidu leid-
laiks 2. leik-
laišanās leid-
laist leid-
laižu leid-
lasis lak̑-
lēni 3. lē(i)-
līdzīgs 2. lē̆ig-
līdzināju 2. lē̆ig-
līdzināt 2. lē̆ig-
līdzinu 2. lē̆ig-
liels 2. lei-
likt leik-
mākonītis 1. mā̆k-
mani 1. me-
mans 1. me-
mēnesis mēnōt
mesties 3. mē-
metos 3. mē-
mīlēju 7. mēi-
mīlēt 7. mēi-
mīlu 7. mēi-
miesa mēmso-
muldēju 2. mel-
muldēt 2. mel-
muldu 2. mel-
nācu enek̑-
nākt enek̑-
nāku enek̑-
nãsis nas-
naba 1. enebh-
nakts nek-(t-)
neviena 1. nĕ
ne 1. nĕ
nogrimt grem-
nogrimu grem-
nolaidos leid-
nolaisties leid-
nolaižos leid-
nozūdu 2. g̑heu-
nozudu 2. g̑heu-
nozust 2. g̑heu-
no 4. an-
núoma 1. nem-
nùo 4. an-
nuôgs nog-
ōtrs 2. an-
pa-bàlsts bhelg̑h-
padaŗiju derə-
padarīt derə-
padaru derə-
padevos dō-
padodos dō-
padoties dō-
pakula 3. kel-
palaidu leid-
palaist leid-
palaižu leid-
palieku leik- , lenk-
palikt leik- , lenk-
paliku leik- , lenk-
pamazām apo-
pamirkšķināju 2. mer-
pamirkšķināt 2. mer-
pamirkšķinu 2. mer-
patīku 2. tek-
patikt 2. tek-
patiku 2. tek-
pats poti-s
pat poti-s
pel̃t (s)pel-
pìektais penke
piedurkne epi
piedzimstu gā-
piedzimt gā-
piedzimu gā-
pielūdzu 1. leugh-
pielūgt 1. leugh-
pils 1. pel-
pirst perd-
priêks prāi-
rats ret(h)-
redzēju 2. reg-
redzēt 2. reg-
redzu 2. reg-
rīdā 1. ar-
rīdams 1. ar-
roka 3f. u̯er-
rûsa reudh-
ruôzîtiês 1. reg̑-
šaũt sk̑ē̆u-
škelt 1. (s)kel-
sākt (s)kek-
sāku (s)kek-
sāls 1. sal-
saaicināju aik-
saaicināt aik-
saaicinu aik-
saime 1. k̑ei-
sakas 2. k̑ā̆k-
sakne 2. k̑ā̆k-
sapnis 1. su̯ep-
saprast pret-
sapratu pret-
saprotu pret-
sarkanais 3. ser-
saule sā́u̯el-
sava se-
savs se-
sęstais su̯ek̑s
seja sk̑āi-
septîtais septm̥
ser̃de k̑ered-
seši su̯ek̑s
sìmts dek̑m̥
sīts k̑ent-
siksna 1. k̑ik-
sir̃ds k̑ered-
sirnas 1. k̑er-
skabît 2. (s)kē̆p-
skanīga kan-
skatījos skēt-
skatīties skēt-
skatos skēt-
skats skēt-
smējos 1. (s)mei-
smejos 1. (s)mei-
smieties 1. (s)mei-
snaujis snēu-
snìegs sneigh-
spẽt 3. sp(h)ē(i)-
spietošana 3. sp(h)ē(i)-
spina 1. (s)p(h)ē̆i-
spraûst 2. (s)p(h)er-
sprûst 2. (s)p(h)er-
stāli stā-
stāmen stā-
stāvēju stā-
stāvēt stā-
stāvi stā-
stâvs stā-
stāvs stā-
stāvu stā-
stabiņš steb(h)-
stal̃lis 3. stel-
starp 3. ter-
stę̄ga 2. (s)teg-
stę̄gs 2. (s)teg-
stęga 2. (s)teg-
stikls (s)teig-
striêgt 1. streig-
strigt 1. streig-
sũdzêt u̯ā̆gh-
svadzêt u̯ā̆gh-
svars 1. u̯er-
tàuta tēu-
tā 1. to-
tas 1. to-
tinu 1. ten-
trešaĩs trei-
trîs trei-
tumsa tem(ə)-
turētājs 2. tu̯er-
tvaikonis tēu-
ūdens 9. au̯(e)-
uôds ed-
upe 2. ā̆p-
uzacs ok-
uzlaidu leid-
uzlaist leid-
uzlaižu leid-
uz ū̆d-
vārds 6. u̯er-
valdīju u̯al-
valdīt u̯al-
valdnieks u̯al-
valdu u̯al-
vanskare 1. eu-
vasks u̯okso-
vẽjš 10. au̯(e)-
vēl 7. u̯el-
vērst 3e. u̯er-
vectēvs tata-
vìlks u̯l̥kos
viêns oi-no-
vienlīdzīgi 3. e-
vieta 3. u̯ei-
viņš oi-no-
virt gher-
visi 1. u̯ī̆-
viss 1. u̯ī̆-
zeme g̑hðem-
zem g̑hðem-
zinât 2. g̑en-
znuõts 1. g̑en-
zùobs g̑embh-
zùoss g̑han-s-
zuôds 2. g̑enu-
zuvs g̑hðū-
zvaigzne g̑hu̯oig-

 • Linguistics Research Center

  University of Texas at Austin
  PCL 5.556
  Mailcode S5490
  Austin, Texas 78712
  512-471-4566

 • For comments and inquiries, or to report issues, please contact the Web Master at UTLRC@utexas.edu